Danh sách Tài Chính & kiểm Toán

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty SX A&T

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/03/2019

Tuyển kế toán

Cty SX TM Đại Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/08/2019

Tuyển Kế toán

Cty Khởi Đại Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH PT Y tế Hinew

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Huy Phát

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển kỹ thuật xây dựng

Cty XD Ánh Sao

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Cty Kim Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kiểm toán viên, trợ lý KTV

Hãng kiểm toán AASC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyền NVkinh doanh

Cty CPTM BĐS Bầu Trời

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019

Tuyển nhân viên văn phòng

Cty BĐS Phú Lợi

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/02/2019

Tuyển NV phiên dịch tiếng HOA

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển Nhân viên kinh doanh

Cty BĐS Trường Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019