Danh sách Tài Chính & kiểm Toán

Tuyển Kế toán , Kĩ sư

DN Nguyễn Phong Lan

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/01/2019

Tuyển thủ kho

CTy ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán BH

Cty TNHH đá hoa cương Hoàn Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NVKD,kế toán

Cty Dong Shop Sun

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển Nữ kế toán

Cty AX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển kế toán

Cty VBB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển bốc xếp giao nhận

Cty Ceramico

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NV giao hàng

Trung tâm thiết bị Nam Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán , XNK

Cty DV Vận Tải Ngự Hạn

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/03/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH Ti Gia

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/02/2019

Tuyển kế toán kho

Cty TNHH Việt Nhật

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/04/2019

Tuyển kế toán

Cty SX TM Ngọc Nguyễn

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/03/2019