Danh sách Tài Chính & kiểm Toán

Tuyển NV giao hàng

Trung tâm thiết bị Nam Sơn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển kế toán , XNK

Cty DV Vận Tải Ngự Hạn

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH Ti Gia

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán kho

Cty TNHH Việt Nhật

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển kế toán

Cty SX TM Ngọc Nguyễn

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty SX A&T

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán

Cty SX TM Đại Sơn

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    08/05/2019

Tuyển Kế toán

Cty Khởi Đại Thành

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH PT Y tế Hinew

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Huy Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kỹ thuật xây dựng

Cty XD Ánh Sao

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    10/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Cty Kim Long

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu