Danh sách Quản Trị Website

Tuyển Kế Toán Văn Phòng

CTY NAM THIÊN SON CO.,LTD

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/11/2019

Tuyển Nhân Viên Quản Trị Website

CTY NAM THIÊN SON CO.,LTD

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    10/11/2018

NV TV Đầu Tư Tài Chính

CTCP NGCT Stocktraders

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2018

Tuyển kĩ thuật máy tính

Tin học Việt An

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển thợ quảng cáo

Cty quảng cáo Thiên Tấn

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV thiết kế , QT web

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển IT phần mềm & phần cứng

Tập Đoàn An Nông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển quản trị Web ,bảo trì

Cty TM Quốc tế Trác Vân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/09/2019

Tuyển NV thiết kế ,NVVP

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển Kế toán , Kĩ sư

DN Nguyễn Phong Lan

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV IT, quản lý

Cty TNHH ĐT&PT Hoàn Thiện

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển NVKD, NV thiết kế

Cty May Duyên Dáng

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    03/05/2019