Danh sách Quản Trị Website

Tuyển thợ quảng cáo

Cty quảng cáo Thiên Tấn

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV thiết kế , QT web

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển IT phần mềm & phần cứng

Tập Đoàn An Nông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển quản trị Web ,bảo trì

Cty TM Quốc tế Trác Vân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NV thiết kế ,NVVP

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển Kế toán , Kĩ sư

DN Nguyễn Phong Lan

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/01/2019

Tuyển NV IT, quản lý

Cty TNHH ĐT&PT Hoàn Thiện

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NVKD, NV thiết kế

Cty May Duyên Dáng

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/03/2019

Tuyển NV thi công

Cty sự kiện Ngàn Thông

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NVKD,kế toán

Cty Dong Shop Sun

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/11/2019

Tuyển CNTT, quản trị web

Cty Hoàng Quốc Bảo

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/03/2019

Tuyển thiết kế, thọ QC

Cty QC Đại Càn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019