Danh sách Quản Trị Website

Tuyển Thiết kế đồ họa

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển Nhân viên thiết kế

Cty TNHH Thanh Sang

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    07/05/2019

Tuyển thiết kế 3D, thợ mộc

CtyTNHH ABBA

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật máy in ,máy tính

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    09/05/2019

Tuyển CN thông tin

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    08/05/2019

Tuyển thợ phủ KTV

Cty Tian Yu

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    01/05/2019

Tuyển thợ quảng cáo

Cty Quảng cáo Nhất Uy

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    01/05/2019

Tuyển Giám đốc, kế toán , NVKD

Cty TNHH Hoàng Hoàng Anh

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển Admin, NV quảng cáo

Cty Quảng cáo Liên Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019

Web Developer - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Trên 7 triệu    20/07/2018

Tuyển Photoshop

Cty TNHH In Logo

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển công nghệ thông tin

Công Ty AQ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019