Danh sách Quản Trị Website

Tuyển NV IT, quản lý

Cty TNHH ĐT&PT Hoàn Thiện

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NVKD, NV thiết kế

Cty May Duyên Dáng

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/03/2019

Tuyển NV thi công

Cty sự kiện Ngàn Thông

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NVKD,kế toán

Cty Dong Shop Sun

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển CNTT, quản trị web

Cty Hoàng Quốc Bảo

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển thiết kế, thọ QC

Cty QC Đại Càn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển Thiết kế đồ họa

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển Nhân viên thiết kế

Cty TNHH Thanh Sang

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển thiết kế 3D, thợ mộc

CtyTNHH ABBA

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật máy in ,máy tính

Cty ABC

Hồ Chí Minh

   09/05/2019

Tuyển CN thông tin

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển thợ phủ KTV

Cty Tian Yu

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019