Danh sách Quản Lý

Tuyển tạp vụ

Cty TNHH Xuân Vạn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV vệ sinh VP

Cty TNHH SCC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tổ trưởng tạp vụ

Hãng Ô tô BMW

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển trưởng xưởng. thợ mộc

Xưởng gỗ Đỗ Huỳnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ mộc, thợ sơn

Cty Newdoor

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán nội bộ

Cty Đại Đông Dương

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển quản lý sản xuất

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    04/05/2019

Tuyển Quản Lý

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển Quản lý

Cty TNHH Pearl Bio Tech

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    06/05/2019

Tuyển Giám sát, thu ngân,phục vụ

Nhà Hàng Gammer

Hồ Chí Minh

   08/05/2019

Tuyển Quản lý,kế toán,lế tân

Cty CP DL Tiền Giang

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    24/05/2019