Danh sách Quản Lý

Tuyển PPKD,NVKD

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    21/05/2019

Tuyển quản lý, tổ trưởng ,thu ngân

ẨM THỰC SÁU BÀNH

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển quản lý, Nhân viên

MIMI 2 Bar- Karaoke

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân sự

NH Âmr thực Quê Nhà

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển quản lý, giao hàng

Bánh Pizza INN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kho

Cty CP mạng META

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển GDVP, Thu ngân

Cầm đồ Khánh Đăng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVVP

Cty BĐS Khang Điền Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển lao động phổ thông

Cty TNHH Thế Huy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển KT, Quàn lý HCNS

Cty Vina Cosmo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán, HC

Cty CP DV Đại Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD, Quản lý

CTY TNHH Nhà Bếp

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019