Danh sách Quản Lý

Tuyển Tổ trưởng , NV Lễ tân

Nhà hàng ẩm thực Táo Đỏ

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    28/05/2019

Tuyển Tổ trưởng, CN may

Cty TNHH Quang Thái

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Cty Kim Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển đội trưởng , NV bảo vệ

Cty bảo vệ An Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    22/05/2019

Tuyển NV Bảo vệ, đội trưởng BV

Cty DV BV Nam Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển quản lý nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển TPKD,Kỹ thuật viên

Nguyên Thái Spa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển Cửa hàng trưởng, NVBH

Miki Fashion

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán, quản lý

Cty CP TM Phước Tiến Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán

Tổng Cty CPTM Bia Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    25/05/2019

Tuyển NVKD, QLKD,Giao viên

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển QLKD, NVKD

Cty CP TM XNK Thiên Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    18/05/2019