Danh sách Quản Lý

Tuyển quản lý nhà hàng hải sản cao cấp.

NHÀ HÀNG THÁC BẠC THẾ GIỚI HẢI SẢN & CÁ

Hà Nội

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự

CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PTDV VẠN PHÚC

Hà Nội

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

cần tuyển Giám sát có kinh nghiệm

Nhà Hàng Thượng Hải

Hà Nội

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển gấp 2 trưởng nhóm kinh doanh

Công ty Tài chính Canada

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

tuyển 5 Quản lý bán hàng

Công ty Tài chính Canada

Hà Nội

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển giám đốc điều hành nhà hàng ăn uống

Nhà Hàng

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển 1 quản lý trường MN

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển nam giám đốc kinh doanh

Cty liên doanh Sơn Việt-Mỹ

Hà Nội

Từ 15- 20 Triệu    07/05/2019

cần tuyển cửa hàng trưởng và NV bán hàng

Miki fashion

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/07/2019

cần tuyển một trưởng phòng marketing

Cty BTF Việt nam

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/07/2019

Tuyển dụng nhân viên Quản lý chất lượng

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển NV quản lý bán hàng làm theo ca

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019