Danh sách Quản Lý

Tuyển thủ kho

Cty CP Đại Thiên Việt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán, HCVP

Cty CP BV Đại Nam

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019

Tuyển Quản lý, tiếp tân

Nhà hàng Sài Gòn xưa & nay

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển Tổ trưởng , NV Lễ tân

Nhà hàng ẩm thực Táo Đỏ

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    28/05/2019

Tuyển Tổ trưởng, CN may

Cty TNHH Quang Thái

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    28/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Cty Kim Long

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển đội trưởng , NV bảo vệ

Cty bảo vệ An Phúc

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019

Tuyển NV Bảo vệ, đội trưởng BV

Cty DV BV Nam Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019

Tuyển quản lý nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển TPKD,Kỹ thuật viên

Nguyên Thái Spa

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển Cửa hàng trưởng, NVBH

Miki Fashion

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán, quản lý

Cty CP TM Phước Tiến Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019