Danh sách PR Online

Tuyển thợ quảng cáo

Hoàn Vũ Co.,Ltd

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    23/05/2019

Tuyển thợ quảng cáo

Cty quảng cáo Thiên Tấn

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    15/05/2019

Tuyển NV tư vấn online

Shop Quần Áo

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty Bao Bì Hòa Phong

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    07/05/2019

Tuyển Admin, NV quảng cáo

Cty Quảng cáo Liên Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019

Tuyển NV CSKH

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển Nv trực điện thoại

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD

Cty BĐS Thuận Việt

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    15/05/2019

Tuyển thợ quảng cáo

Cty CP Truyền Thông An Thịnh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019

Tuyển NVXNK, NV bán hàng

Cty XNK Mai Hương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVXNK, NV bán hàng

Cty XNK Mai Hương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV giao dịch khách hàng

Cty B

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019