Danh sách Phiên Dịch

Tuyển thợ may , thợ kết cườm

Shop Kiều Minh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/08/2019

Tuyển NVVP tiếng Nhật

Cty CP ĐT SAIGON ÍNUCOM

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển phiên dịch , kế toán

Cty TNHH MTV Thái Bình Dương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/07/2019

Tuyển NV thiết kế ,NVVP

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán

Cty TNHH Vận Tải Xuyên Á

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/09/2019

Tuyển giao nhận, lái xe

Cty Cp Tân Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển lái xe, tạp vụ

Cty TNHH Bệnh Viện Kaien

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/09/2019

Tuyển KTV massage

Moon Spa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV chăm sóc da

Mỹ Viện Trường Xuân

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển thợ nữ

Hớt tóc Việt

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/10/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Yumi Spa

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu   

Tuyển thủ kho

CTy ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/01/2019