Danh sách Phiên Dịch

Tuyển NV lễ tân

Sophia Hotel

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển bốc xếp giao nhận

Cty Ceramico

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển thợ phụ chính

Uốn tóc Đình Khải

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/02/2019

Tuyển pha chế

Cà phê Hugo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/08/2019

Tuyển Giao tiếp tiếng Hàn

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/03/2019

Tuyển kế toán , XNK

Cty DV Vận Tải Ngự Hạn

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/03/2019

Tuyển kế toán, NVVP

Cty Sơn Senda

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Nam kế toán

Cty Lê Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Nhân Viên VP

Cty TNHH Hoàng Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán công nợ

Cty Kim Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển thiết kế thời trang

Cửa hàng thời trang

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Nhà may Chương Tallor

Hồ Chí Minh

   16/05/2019