Danh sách Phiên Dịch

Tuyển NVVP tiếng Nhật

Cty CP ĐT SAIGON ÍNUCOM

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    14/05/2019

Tuyển phiên dịch , kế toán

Cty TNHH MTV Thái Bình Dương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    07/05/2019

Tuyển NV thiết kế ,NVVP

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    17/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH Vận Tải Xuyên Á

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển giao nhận, lái xe

Cty Cp Tân Sơn

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    16/05/2019

Tuyển lái xe, tạp vụ

Cty TNHH Bệnh Viện Kaien

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển KTV massage

Moon Spa

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    14/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Mỹ Viện Trường Xuân

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    16/05/2019

Tuyển thợ nữ

Hớt tóc Việt

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Yumi Spa

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    22/05/2019

Tuyển thủ kho

CTy ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV tư vấn online

Shop Quần Áo

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019