Danh sách Phi Chính Phủ

Tuyển NV bán hàng

Cty TNHH KIKI VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển thợ hàn

Cty cơ khí Minh An

Hồ Chí Minh

   08/05/2019

Tuyển giáo viên

MN Bầu Trời xanh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    23/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Bùi Gia Việt

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    23/05/2019

Tuyển NVKD

Cty CP SX Việt Anh Tuấn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD, NV kĩ thuật

Cty TNHH XNK Khải Phàm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD dầu nhớt

Cty TNHH Phú Phú Khánh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD

Head Honda

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển Kĩ sư XD

CTy Bảo Đan

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật XD cầu đường

Cty XD TM Đại Tài Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Tuyển họa viên thiết kế

Thao Viet Decor

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    04/05/2019

Tuyển Họa viên

Cty Anh Khang

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019