Danh sách Nông Lâm Ngư Nghiệp

Tuyển NVKD

Cty TNHH Bùi Gia Việt

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    23/05/2019

Tuyển họa viên thiết kế

Thao Viet Decor

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    04/05/2019

Tuyển Họa viên

Cty Anh Khang

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Trung tâm thiết bị Nam Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển thợ mộc, bảo trì

Cty Kingsmen VN

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ mộc , thợ quảng cáo

Cty Phước Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển thợ mộc giỏi

Cty TTNT Thiên Quý

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển thợ ráp giỏi

Nhà May Om

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển NV tiếp thị, kĩ thuật thị trường

Cty TNHH Lái Thiêu

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển lao động phổ thông

Cty TNHH TP Toàn Tâm

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển thợ mộc, thợ sơn

Cty TTNT Vạn Tín

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển lao động phổ thông

Cty TNHH SX Faster

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019