Danh sách Nông Lâm Ngư Nghiệp

Tuyển thợ mộc

Cty TNHH Đẹp Sang Trọng

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển NV Sale

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    13/06/2019

Tuyển DS bán thuốc

Nhà thuốc My Phương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019

Tuyển phụ phòng mạch

Phòng khám

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    16/05/2019

Tuyển NV KD BĐS

Sàn BĐS Kim Điền

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    09/05/2019

Tuyển NV thiết kế XD

Cty TNHH XD Minh Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    23/05/2019

Tuyển thợ hàn, KTV môi trường

Cty Lê Gia

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Bùi Gia Việt

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    23/05/2019

Tuyển họa viên thiết kế

Thao Viet Decor

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    04/05/2019

Tuyển Họa viên

Cty Anh Khang

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Trung tâm thiết bị Nam Sơn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển thợ mộc, bảo trì

Cty Kingsmen VN

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    01/05/2019