Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NV bán hàng

CH Đồng hồ Thụy Sĩ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Sơn Thanh Hương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

CH thời trang Mazzola

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NỮ bán hàng

Công ty Mỹ phẩm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Đồ Gỗ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nữ bán hàng

Cửa hàng VPP Xương Kiểu

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán đồng hồ

Đồng hồ Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV Telesale

Cty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD,Tài xế , bảo vệ

Cty Giaays Phong Thái

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD các dòng thang máy

Cty TNHH Việt Đông Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD thị trường

Cty Thiên Long Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

DNTN Tuấn Quảng Đông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019