Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NV tiếp thị, kĩ thuật thị trường

Cty TNHH Lái Thiêu

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD, QLKD,Giao viên

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển QLKD, NVKD

Cty CP TM XNK Thiên Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    18/05/2019

Tuyển PPKD,NVKD

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    21/05/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TNHH Fram

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Triền Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD,NVKT

Cty CP Cân ĐT Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD

Cty chế biến TP Sao Biển

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty CPDT-XD Nhà An Sinh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVBH

Giay da CC NYFAS

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển Nữ NVBH

Shop Vietnamese Handmade

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVBH Online

Cty Giai Lợi

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019