Danh sách Marketing & Sells

Tuyển PPKD,NVKD

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    21/05/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TNHH Fram

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Triền Hưng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD,NVKT

Cty CP Cân ĐT Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD

Cty chế biến TP Sao Biển

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty CPDT-XD Nhà An Sinh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVBH

Giay da CC NYFAS

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển Nữ NVBH

Shop Vietnamese Handmade

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVBH Online

Cty Giai Lợi

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV bán hàng

CH Đồng hồ Thụy Sĩ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Sơn Thanh Hương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

CH thời trang Mazzola

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019