Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhần Viên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển NV môi giới nhà phố

Cty Dream Home

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển Sale BĐS

Cty AB

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019

Tuyển NV tiếp thị bán hàng

Cty TNHH Nam Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển NVKD, NVVP

Cty TM XNK Tam Tín

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NVKD, NVVP

Cty BĐS Đồng Tiến Land

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVBH,NVKD,Giao hàng

Cty CP Rạng Đông

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển TP, NVKD BĐS

Cty CP BĐS Sista Land

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển TPKD,Kỹ thuật viên

Nguyên Thái Spa

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV tiếp thị, kĩ thuật thị trường

Cty TNHH Lái Thiêu

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD, QLKD,Giao viên

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển QLKD, NVKD

Cty CP TM XNK Thiên Nam

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    18/05/2019