Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NVKD BĐS

CTy ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD tư vấn truyền thông

Cty Truyền Thông Sóng Vàng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NVKD

Cty Gia Vị Thành Danh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhần Viên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển NV môi giới nhà phố

Cty Dream Home

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển Sale BĐS

Cty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển NV tiếp thị bán hàng

Cty TNHH Nam Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển NVKD, NVVP

Cty TM XNK Tam Tín

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NVKD, NVVP

Cty BĐS Đồng Tiến Land

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVBH,NVKD,Giao hàng

Cty CP Rạng Đông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển TP, NVKD BĐS

Cty CP BĐS Sista Land

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển TPKD,Kỹ thuật viên

Nguyên Thái Spa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019