Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhân Viên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển NV thiết kế đồ họa, LĐPT

Cty Bao Bì Trung Tín

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển trợ lý, nhân viên KD

Cty TNHH TM Vân Tuyền

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TM-SX Phong Gia Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Thế Cao

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVVP, kinh doanh

Cty Sài Gòn Thịnh Vương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    14/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Đại Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển NV tư vấn bán hàng

Cty Mỹ phẩm Ohui

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển Nam NVKD

Địa Ốc Trường Thịnh Vượng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển TP KDBĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển NVKD và chăm sóc da

VSD Aperio

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABe

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019