Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NV kinh doanh

Cty TM-SX Phong Gia Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Thế Cao

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVVP, kinh doanh

Cty Sài Gòn Thịnh Vương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    14/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Đại Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển NV tư vấn bán hàng

Cty Mỹ phẩm Ohui

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển Nam NVKD

Địa Ốc Trường Thịnh Vượng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển TP KDBĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển NVKD và chăm sóc da

VSD Aperio

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABe

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

CTy ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD tư vấn truyền thông

Cty Truyền Thông Sóng Vàng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NVKD

Cty Gia Vị Thành Danh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019