Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NV Sale

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NVKD Dịch vụ quãng cáo

Cty TNHH QC địa ốc Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NV bán hàng

Cty TNHH KIKI VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Bùi Gia Việt

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển NVKD

Cty CP SX Việt Anh Tuấn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD, NV kĩ thuật

Cty TNHH XNK Khải Phàm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019

Tuyển NVKD

Head Honda

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/01/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Huy Phát

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển NVKD,GTSP

Cty TNHH Vạn Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD,NV kĩ thuật

Cty TNHH DV Phú Hòa

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển KD BĐS

Cty Lộc Thiên Phú

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019