Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NV Sale

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    13/06/2019

Tuyển NVKD DV QC

Cty TNHH QC địa ốc Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    13/06/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty TNHH KIKI VN

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Bùi Gia Việt

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    23/05/2019

Tuyển NVKD

Cty CP SX Việt Anh Tuấn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD, NV kĩ thuật

Cty TNHH XNK Khải Phàm

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Head Honda

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Huy Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển NVKD,GTSP

Cty TNHH Vạn Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD,NV kĩ thuật

Cty TNHH DV Phú Hòa

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển KD BĐS

Cty Lộc Thiên Phú

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    01/05/2019