Danh sách Luật

Tuyển NV KD

Cty TNHH VPP Kim Phúc

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    09/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện

Cty Trò Chơi Ánh Sáng

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    04/05/2019

Tuyển Trưởng phòng KD

Cty AHH

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển NV lễ tân

Sophia Hotel

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển pha chế

Cà phê Hugo

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019

Tuyển giám sát , bảo trì

Cty TNHH Nhật Hạ

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    11/05/2019

Tuyển Quản lý PR

Ẩm thực 3 miền Phù Đổng

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    01/05/2019

Tuyển Nhân viên

Cty AXX

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    10/05/2019

Tuyển kế toán , XNK

Cty DV Vận Tải Ngự Hạn

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH PT Y tế Hinew

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển bảo vệ nội bộ

Cty Kiến Vương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Employees CoC -Compliance

COMPANY MATRIX VIET NAM

Đà Nẵng

Trên 7 triệu    31/07/2018