Danh sách Luật

Tuyển cử nhân luật

Cty AAA

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ bế

Cty Đức Linh

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    09/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Mỹ Viện Trường Xuân

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    16/05/2019

Tuyển NV massage body

Golden Lotus Spa

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    23/05/2019

Tuyển Thợ hàn , thợ mộc

Cty TNHH Sinh Hùng

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    02/05/2019

tuyển NV trực điện thoại

Cty vận tải Trường Thịnh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu   

Tuyển chăm sóc khách hàng

Vincom

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD dự án

Cty CP Phích Nước Rạng Đông

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    08/05/2019

Tuyển Giáo viên, văn thư

Trường MN Chim Cánh Cụt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    14/05/2019

Tuyển NVKD

Cty CP SX Việt Anh Tuấn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV BĐS

Cty BĐS Đại Phát

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019