Danh sách Lễ Tân

Tuyển Lễ tân, Kĩ thuật viên massage

Armani Spa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Lễ tân, bảo vệ. kĩ thuật viên

Miu Miu Spa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển Nữ ráy tai, gội đầu

Hớt tóc Minh Trí

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Spa Ella

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển điều dưỡng

Viện Thẩm Mỹ Nguyễn Du

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển kế toán văn phòng

Cty AC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NV kế toán

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển Kế toán

Cty TNHH Nam Phát Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán

Công ty MB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV kế toán

Công ty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển Kế Toán Tổng Hợp

Cty ô tô Đức Hòa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NVVP, NV IT

Cty TNHH Compass II

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019