Danh sách Lễ Tân

Tuyển NVVP,NVCSKH

Cty TMDV BĐS Phúc An Cơ

Hồ Chí Minh

   08/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Giải Pháp CN Việt Hà

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán công nợ

Cty In Ấn CVP VN

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Nội Thất Hải Long

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Vinh Thái

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Tuyển quản lý sản xuất

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    04/05/2019

Tuyển Quản lý,kế toán,lế tân

Cty CP DL Tiền Giang

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    24/05/2019

Tuyển kế toán nội bộ

SPA trái cây

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Hưng Sinh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật lễ tân

Khách sạn Pastel INN SG

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVVP

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TM DV Khải Thi

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    24/05/2019