Danh sách Lễ Tân

Cần tuyển gấp lễ tân

Khách Sạn Bizu

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Cần tuyển NV Tạp vụ

Khách sạn Cát Tường 2

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Cần tuyển Nam lễ tân

Khách sạn Đa Lộc

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    05/07/2019

Cần tuyển lễ tân, dọn phòng

Khách sạn Thảo Nguyên

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển nam nữ nhân viên lễ tân

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Tuyển Bảo vệ ca ngày gấp bao ăn ở

khách sạn Hùngmiami.

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    05/07/2019

Cần tuyển lễ tân, NV dọn phòng

Khách sạn Hoàn Mỹ

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Cần tuyển nhân viên lễ tân, dọn phòng, bảo vệ

Khách sạn An Hưng

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Cần tuyển 1 lễ tân, tạp vụ

Khách sạn Ocean

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Cần tuyển lễ tân, bảo vệ, dọn phòng

Khách sạn khu dân cư Trung Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Cần tuyển nhân viên phục vụ

Sunset Beer

Hải Phòng

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Tuyển tổ trưởng, lễ tân, phục vụ, thu ngân

Nhà hàng đệ nhất quán

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    07/05/2019