Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển NV giao hàng ,quản lý kho

Cty Điện Máy Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển NV bán hàng, giao hàng

Cty CP TM DV Quận 3

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển NV giao/ nhận hàng

Cty TNHH thực phẩm Tài Đức

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển thợ cắt, thợ vắt sổ

Nhà may Phương Thảo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển thợ ráp giỏi

Nhà May Om

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển Tổ trưởng, CN may

Cty TNHH Quang Thái

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển CN may, bảo trì

Cty TNHH May Mặc Jang Vinh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển đầu bếp, phụ bếp

CtyTNHH Vạn Kim

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán,công nhân may

Cty May Trần Trúc

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển thợ may

CTy may Trung Phương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Đại Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển Giáo viên, bảo mẫu

Mầm Non Mây Hồng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019