Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Bảo Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển thợ mộc , thợ quảng cáo

Cty Phước Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển thợ nhôm kính , LĐPT

Cty Phát Huy Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển thợ nhôm kính giỏi

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    04/05/2019

Tuyển bảo trì âm thanh, điện nước

Karaoke Alibaba

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Thanh Gia An

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển thợ may 1 kim

Cty The Best Faction

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế xe du lịch

Cty TMDV Đại Vũ Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Thanh Hương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế

Cty Mạnh Phương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế

Cty DV SX Thuận Thuận Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế & bảo vệ

Cty Du lịch ThéinhTourist

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019