Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển NV lắp ráp máy lạnh

Cty S Tech Vina

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Song Anh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Pearl Dent

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    18/05/2019

Tuyển NV nam kho

Cty Quốc tế Phú Hoàng Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Gia Thành

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Trường phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NV giao hàng

CTY ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV giao nhận

Cty TM Lâm Cường

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển NV giao nhận thư

Cty Chuyển phát nhanh Thành Công

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển NV bảo trì

Bệnh Viện Trưng Vương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển thợ mộc, LĐPT

Cty Thái Dương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ điện ,nước giỏi

Cty ABX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019