Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển thợ phụ làm tóc

Hair Salon Đỗ Nhiên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển thợ quảng cáo

Cty CP Truyền Thông An Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển NV đo đạc địa chất

Cty PT Đô Thị Đo Đạc SG

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ in lụa, thợ hàn

Cty TNHH Minh Hoàng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển kĩ thuật phần cứng&mềm

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    06/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh

Cty TNHH Đức Anh Mỹ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh

Cty Điện lạnh tại Gò vấp

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    06/05/2019

Tuyển thủ kho

Cty CP Đại Thiên Việt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Sinh viên cao đẳng

Cty TMDV Hoàng Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển NV thi công quảng cáo

Cty quảng cáo Minh Phương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển thợ mộc giỏi

Cty TTNT Thiên Quý

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty TNHH Đất Võ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019