Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển NV đo đạc địa chất

Cty PT Đô Thị Đo Đạc SG

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển thợ in lụa, thợ hàn

Cty TNHH Minh Hoàng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển kĩ thuật phần cứng&mềm

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    06/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh

Cty TNHH Đức Anh Mỹ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh

Cty Điện lạnh tại Gò vấp

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    06/05/2019

Tuyển thủ kho

Cty CP Đại Thiên Việt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Sinh viên cao đẳng

Cty TMDV Hoàng Minh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển NV thi công quảng cáo

Cty quảng cáo Minh Phương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển thợ mộc giỏi

Cty TTNT Thiên Quý

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty TNHH Đất Võ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển NV giao hàng ,quản lý kho

Cty Điện Máy Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    28/05/2019

Tuyển NV bán hàng, giao hàng

Cty CP TM DV Quận 3

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    28/05/2019