Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển thiết kế 3D, thợ gắn đá

DNTN Nữ Trang Cao Cấp

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng, bán hàng

Cửa hàng Thiên Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhân Viên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển NV thiết kế đồ họa, LĐPT

Cty Bao Bì Trung Tín

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TM-SX Phong Gia Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ tiện,thợ phay, kế toán

Cty TNHH cơ khí Gia Định

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển giúp việc

Cty Gia đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Lái xe dấu C

Công ty ABX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển lái xe tải

Cty CP Thái Minh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển Lái xe nâng

Cty TNHH YCH-Protrade

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    14/05/2019

Tuyển thợ phụ làm tóc

Hair Salon Đỗ Nhiên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    07/05/2019

Tuyển thợ quảng cáo

Cty CP Truyền Thông An Thịnh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019