Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển bảo trì âm thanh, điện nước

Karaoke Alibaba

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Thanh Gia An

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ may 1 kim

Cty The Best Faction

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế xe du lịch

Cty TMDV Đại Vũ Sơn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Thanh Hương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế

Cty Mạnh Phương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế

Cty DV SX Thuận Thuận Thành

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế & bảo vệ

Cty Du lịch ThéinhTourist

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển thợ bạc

Cty TNHH toàn cầu Mai Lâm

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Gia Đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển LĐPT

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    07/05/2019

Tuyển Giao hàng, tạp vụ

Cty CP Dược Pha Nam

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019