Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển NV thiết kế, chế bản

Công ty in Bằng Hữu

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/05/2019

tuyển giao hàng, phụ kho

Công ty Vĩnh Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/03/2019

Tuyển kế toán

Công ty Phú Vinh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/03/2019

Tuyển Công Nhân

CÔNG TY TNHH Nữ Trang Ánh Sáng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển Dụng NV Phục vụ

Nhà Hàng Hải Sản Phi Phố Biển

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

tuyển lao động phổ thông

Công Ty TNHH Gốm Sứ Kim Trúc

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/01/2019