Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển Giup việc

Cty ATB

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    11/05/2019

Tuyển NV bảo vệ, tạp vụ

Cty Inter Clean

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    16/05/2019

Tuyển thợ mộc, bảo trì

Cty Kingsmen VN

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    01/05/2019

Tuyển NV chăm sóc KH

Viện chăm sóc Da Nano

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    16/05/2019

Tuyển GV MN

Trường MN Nắng Hồng

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    18/05/2019

Tuyển Nữ trực quầy

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV Sale

Cty Phục Trang Hoa Việt

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    15/05/2019

Tuyển NV lắp ráp máy lạnh

Cty S Tech Vina

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Song Anh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Pearl Dent

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    18/05/2019

Tuyển NV nam kho

Cty Quốc tế Phú Hoàng Hải

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019