Danh sách Lái Xe

Tuyển Lái xe

Cty Vận tải Trí Lâm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế,Kế toán, NV giao hàng

Cty TNHH Vạn Tấn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển tài xế, NV quầy DV

Cty TNHHTM&DV Cảng hàng không VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển tài xế

Cty TNHH KT Minh Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD,Tài xế , bảo vệ

Cty Giaays Phong Thái

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển lao động phổ thông

Cty TNHH Thế Huy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty TNHH TVVT Hoàng Gia

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Lái xe 7 chỗ

Cty CP cơ khí Bình Triệu

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/02/2019

Tuyển lái xe tải

cty CP DPA

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế xe tải

Cty Vận tải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế

CTY CP Á Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển tài xế, NVKD, Kế toán

Cty CP hóa chất Nhật Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019