Danh sách Lái Xe

Tuyển Lái xe dấu C

Công ty ABX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển lái xe tải

Cty CP Thái Minh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển Lái xe nâng

Cty TNHH YCH-Protrade

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    14/05/2019

Tuyển kế toán, lái xe

Cty TNHH Trường Việt Tiến

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển thủ kho, lái xe, giao hàng

Cty Phát Triển Y Tế Newcare

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển tài xế

Cty VLXD Phạm Trường

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển lái xe

Cty Vận tải Phong Mã

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển lái xe 7 chỗ

Cty KVA

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Vận tải Trí Lâm

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế,Kế toán, NV giao hàng

Cty TNHH Vạn Tấn Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển tài xế, NV quầy DV

Cty TNHHTM&DV Cảng hàng không VN

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển tài xế

Cty TNHH KT Minh Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019