Danh sách Lái Xe

Tuyển lái xe, tạp vụ

Cty TNHH Bệnh Viện Kaien

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển Tài xế

Cty TNHH Vạn Hội Phát

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển Lái xe

Cty CPKT

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/08/2019

Tuyển lái xe

Cty Skydart

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển tài xế xe tải

Cty Thuận Thành

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu   

Tuyển tài xế 7 chỗ

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/09/2019

Tuyển tài xế

Cty TNHH Vận Tải Anh Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển lái xe 1 tấn

Cty TNHH Trân Minh Phượng

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    08/05/2019

Tuyển tài xế

Cty TNHH Cường Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu   

Tuyển tài xế B2

Cty Vận tải Đệ Nhất

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển Tài xế xe tải

Cty TNHH Hoàng Lễ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019

Tuyển kế toán,bảo vệ, lái xe

Cty Logistics Hiệp Phát

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    10/05/2019