Danh sách Lái Xe

Tuyển tài xế B2

Cty Vận tải Đệ Nhất

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển Tài xế xe tải

Cty TNHH Hoàng Lễ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán,bảo vệ, lái xe

Cty Logistics Hiệp Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển Tài xế chuyên nghiệp

Cty Nice Holdings VN

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019

Tuyển tài xế xe du lịch

Cty TMDV Đại Vũ Sơn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Thanh Hương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế

Cty Mạnh Phương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển NVCS kênh siêu thị , lái xe

Cty CP Vĩnh Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế

Cty DV SX Thuận Thuận Thành

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế & bảo vệ

Cty Du lịch ThéinhTourist

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Gia Đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển LĐPT

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    07/05/2019