Danh sách Kiến Trúc

Tuyển Nhân viên thiết kế

Cty TNHH Thanh Sang

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển thiết kế đồ họa, thợ bế

Cty TNHH Jin Lin

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kỹ thuật xây dựng

Cty XD Ánh Sao

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển dược sĩ, bác sĩ, kĩ sư

Cty Thiết Bị Y Tế Hải Khoa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển kế toán , KĨ sư thủy lợi

Cty XD Điện Nước Thiên Việt

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    11/05/2019

Tuyển kĩ sư thiết kế

Cty Global Desingn

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ sư xây dựng

Viện Môi trường & tài nguyên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển kĩ sư xây dựng

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển Kiến Trúc Sư

Cty CP Thiết Kế Đường Nét Xanh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019