Danh sách Kiến Trúc

tuyển bếp chính

Quán An Lạc Chay

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển thợ làm bánh

Cty TNHH TM Lá Phong

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    06/09/2019

Tuyển thợ phụ, thợ cái

Cty Triệu An

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển KĨ sư QS

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    11/06/2019

Tuyển kĩ sư xây dựng

Cty TNHH XD Nam Đô

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển NV thiết kế XD

Cty TNHH XD Minh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển kế toán BH

Cty may mặc Hoàng Ngân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/03/2019

Tuyển giáo viên

Mầm non Thiên Dương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển Kĩ sư XD

CTy Bảo Đan

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019

Tuyển đốc công, cai thợ

Cty TNHH XD&y tế La Đông

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/10/2019

Tuyển kĩ thuật XD cầu đường

Cty XD TM Đại Tài Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/01/2019

Tuyển họa viên thiết kế

Thao Viet Decor

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    04/05/2019