Danh sách Kiến Trúc

Tuyển thợ phụ, cai

Cty Triệu An

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển KĨ sư QS

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    11/06/2019

Tuyển kĩ sư xây dựng

Cty TNHH XD Nam Đô

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    24/05/2019

Tuyển NV thiết kế XD

Cty TNHH XD Minh Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    23/05/2019

Tuyển kế toán BH

Cty may mặc Hoàng Ngân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển giáo viên

Mầm non Thiên Dương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    16/05/2019

Tuyển Kĩ sư XD

CTy Bảo Đan

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    01/05/2019

Tuyển đốc công, cai thợ

Cty TNHH XD&y tế La Đông

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển kĩ thuật XD cầu đường

Cty XD TM Đại Tài Phúc

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    01/05/2019

Tuyển họa viên thiết kế

Thao Viet Decor

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    04/05/2019

Tuyển Họa viên

Cty Anh Khang

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển Kĩ thuật dán decal

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019