Danh sách Kế Toán

Tuyển kế toán nội bộ và kho

Cty Linh Thư

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển nữ kế toán kho

Cty Ánh Dương

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển gấp 2 kế toán nội bộ

Cty Minh Minh

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán

Cty Vina Windows

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Gia Nguyên

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 1 kế toán viên

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 4 kế toán bán hàng

Cty Hương Phạm

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán hợp đồng và thuế

Cty Chương

Hà Nội

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán nội bộ

Cty Hoàng Hiếu

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 1 kế toán kho

Cty Hàng Tiêu Dùng

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển trợ lý kế toán

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 1 kế toán tổng hợp

Cty Sáng Tạo

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu