Danh sách Kế Toán

Tuyển nam lễ tân

Khách sạn Đa Lộc

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển nữ ghi chép sổ sách

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD, Thiết kế 2,3D

Công ty Quảng cáo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán,dược sĩ

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM MINH KHANG

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển nhân viên phụ kho

Cty Nagakawa

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển lễ tân

Nha khoa Hollywood

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thủ kho

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán văn phòng

CÔNG TY CP Vinh Thái

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY Xây Dựng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Văn Phòng

CÔNG TY TNHH SƠN HIỆP PHÁT

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    30/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    29/05/2019

Tuyển Nữ Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY HƯNG KHẢI NGUYÊN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019