Danh sách Kế Toán

Tuyển kĩ thuật ép nhựa,NVKD

CtyTNHH Hiếu Hương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán, HC

Cty CP DV Đại Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển lễ tân

KS Kiều Hương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV KD BĐS

Cty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán, NVBH, LĐPT

Cty TNHH Hoàng Đức Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kế toán tổng hợp

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân viên văn phòng

Cty TNHH Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Nhân viên văn phòng

Cty TNHH SX& TM Long Hùng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVVP, Thư kí

Cty Rồng Kim Cương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế, NVKD, Kế toán

Cty CP hóa chất Nhật Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD, KT, NVVP

Cty TNHH SENDA VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển lễ tân

Khách sạn Bos Place

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019