Danh sách Kế Toán

Tuyển kế toán tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 4 kế toán

Cty Vĩnh Tường Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển gấp 1 kế toán viên

Cty Hải Đăng Thái Bình

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 6 nhân viên thu ngân

Doanh Nghiệp

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 2 kế toán kiêm nhân sự

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 2 kế toán công nợ

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển 5 kế toán

Cty Minh Ngọc

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty HTX TM DV

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển 2 kế toán bán hàng

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển trợ lý kế toán

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 1 ké toán tổng hợp

Cty Minh Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu