Danh sách Kế Toán

Tuyển kế toán nữ

Cty Hán Minh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/01/2019

Tuyển kế toán thuế

Cty Trường An Phú

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/01/2019

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty An Tâm

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/10/2019

Tuyển nhân viên kế toán

Nhà Hàng Kim Khang

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/01/2019

Tuyển kế toán tổng hợp

CTy Thiên Phương Mai

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 2 kế toán

Cty Anh Đào

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán kho

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 15 kế toán

Cty Xe Máy

Hà Nội

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 2 kế toán

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 2 kế toán tổng hợp

Cty Miền Nam

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán sản xuất

Cty Bếp Chiên

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty Vạn Phúc Gia

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu