Danh sách Kế Toán

Tuyển kế toán, trợ lý giám đốc

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    26/05/2019

Tuyển NVVP

Cty In Ấn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển NVVP,kế toán nội bộ

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển giao dịch viên

Ngân hàng TM Toàn Cầu

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển kế toán, HCVP

Cty CP BV Đại Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    22/05/2019

Tuyển lễ tân

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    29/05/2019

Tuyển kế toán,công nhân may

Cty May Trần Trúc

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển Giáo viên, NVVP

Trường Mn Búp Sen Hồng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển bán hàng, kế toán, thợ cơ khí

Cty TNHH SX Hòa Phong

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kế toán

Cty CP DP Sao Mỹ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển kế toán văn phòng

Cty AC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Hà Thắng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019