Danh sách Kế Toán

Tuyển Giám đốc, kế toán , NVKD

Cty TNHH Hoàng Hoàng Anh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    10/05/2019

Tuyển kế toán,bảo vệ, lái xe

Cty Logistics Hiệp Phát

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    10/05/2019

Tuyển Quản lý,kế toán,lế tân

Cty CP DL Tiền Giang

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    24/05/2019

Tuyển kế toán nội bộ

SPA trái cây

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Hưng Sinh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019

Tuyển kế toán nội bộ

Cty KD phụ tùng xe máy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/05/2019

Tuyển Kế toán bán hàng

NPP giày dép Ái My

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVVP

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán , NVVP

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển kế toán, phiên dịch

Cty TNHH Actium Vina

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TM DV Khải Thi

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    24/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH DL Phi Hoàng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    21/06/2019