Danh sách IT Phần Mềm & P Cứng

Tuyển Kĩ thuật,NV IT

Cty TNHH CN Kiến Hân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển trợ lý SEO

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển IT

Công ty Mx

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NVVP, NV IT

Cty TNHH Compass II

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển KTV Tin học

Công ty A

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện tử

Cty Cân ĐT Vạn Phú

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật

Công ty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV thiết kế

Cty QC Phong Nghĩa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV IT, NVVP

DN Việt Đan

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD, Thiết kế 2,3D

Công ty Quảng cáo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên kĩ thuật lắp ráp camera

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên phòng tiếp thị & CSKH

Công ty LD TNHH VIETCOMBANK

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/03/2019