Danh sách IT Phần Mềm & P Cứng

Tuyển thiết kế 3D, thợ mộc

CtyTNHH ABBA

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật máy in ,máy tính

Cty ABC

Hồ Chí Minh

   09/05/2019

Tuyển CN thông tin

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển thợ phủ KTV

Cty Tian Yu

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ quảng cáo

Cty Quảng cáo Nhất Uy

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Tuyển Kĩ thuật,bảo trì ,IT

Karaoke Gia Đình E

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    07/05/2019

Tuyển NVHC, cử nhân CNTT

Bệnh viện Q10

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Web Developer - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    20/07/2018

Tuyển thiết kế 3D, thợ gắn đá

DNTN Nữ Trang Cao Cấp

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Photoshop

Cty TNHH In Logo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển công nghệ thông tin

Công Ty AQ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật phần cứng&mềm

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    06/05/2019