Danh sách IT Phần Mềm & P Cứng

Tuyển nhân viên phòng tiếp thị & CSKH

Công ty LD TNHH VIETCOMBANK

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển nhân viên thiết kế, chế bản

Công ty in Bằng Hữu

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/05/2019

tuyển NV thiết kế phần mềm quảng cáo

Công ty CP Bình Minh Kinh Bắc

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019