Danh sách IT Phần Mềm & P Cứng

Tuyển NVHC, cử nhân CNTT

Bệnh viện Q10

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Web Developer - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    20/07/2018

Tuyển thiết kế 3D, thợ gắn đá

DNTN Nữ Trang Cao Cấp

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Photoshop

Cty TNHH In Logo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển công nghệ thông tin

Công Ty AQ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật phần cứng&mềm

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    06/05/2019

Tuyển Kĩ thuật,NV IT

Cty TNHH CN Kiến Hân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển trợ lý SEO

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển IT

Công ty Mx

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NVVP, NV IT

Cty TNHH Compass II

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển KTV Tin học

Công ty A

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện tử

Cty Cân ĐT Vạn Phú

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019