Danh sách IT Phần Mềm & P Cứng

Tuyển thợ quảng cáo

Hoàn Vũ Co.,Ltd

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    23/05/2019

Tuyển thợ bế

Cty Đức Linh

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    09/05/2019

Tuyển NV thiết kế , QT web

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    15/05/2019

Tuyển IT

Tập Đoàn An Nông

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển NV IT, quản lý

Cty TNHH ĐT&PT Hoàn Thiện

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019

Tuyển CNTT, quản trị web

Cty Hoàng Quốc Bảo

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển thiết kế, thọ QC

Cty QC Đại Càn Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển lập trình và vận hành máy CNC

Cty cơ khí DTC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển Nhân viên thiết kế

Cty TNHH Thanh Sang

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    07/05/2019

Tuyển thiết kế đồ họa, thợ bế

Cty TNHH Jin Lin

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển thiết kế 3D, thợ mộc

CtyTNHH ABBA

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật máy in ,máy tính

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    09/05/2019