Danh sách Hóa Sinh Học

cần tuyển 4 thợ phụ đi làm ngay

Salon Thu Hương

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển 1 nữ gia sư

Gia đình Anh Hải

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Tuyển giáo viên

Trường MN Mỹ Úc

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển thợ làm bánh

Cty TNHH TM Lá Phong

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    06/09/2019

Tuyển NV giao nhận

Cty TNHH TM Đại Thủy Phát

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    06/07/2019

Tuyển thợ ráp đầm

Xưởng may

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    06/03/2019

Tuyển thợ may mẫu giỏi

Xưởng may

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    06/06/2019

Tuyển thợ may giỏi

Shop UN faction

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    06/03/2019

Tuyển thợ may

Xưởng May

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    06/02/2019

Tuyển NVVP

Cty Cp QT Organic

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển thợ quảng cáo

Cty quảng cáo Thiên Tấn

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển Tài xế

Văn phòng IOM

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/09/2019